Acupuncturist, Coach en Natuurgeneeskundige praktijk, voor mens en dier .

05 maart 2019: Schenkt contrast Leven? 

Ieder ontmoet contrast, veelal met heftige ‘negatieve’ emoties. Analytisch gezien schenkt dit dus helderheid van hetgeen niet wenselijk is en dus indirect ook zeker hetgeen wij wel wensen.

Daaruit rijst mij de vraag: “Zou het niet fijn zijn om zonder de emotionele down-bearing rollercoaster ons pad gisteren, nu, hier en morgen te volbrengen?”

Nimmer wetend hoe die zijde voelt! Oh als het ware een echter “Er was eens…”.
Toch besef ik dat met de kennis van het ene, het andere achter blijft in waardering, liefde, licht en vriendschap. Lao Tze, de schrijver van de Tao te Jing, schreef duizenden jaren geleden:
·         Kort wordt gedefinieerd door lang;
·         Voor gaat vooraf aan achter;
·         Zonder buiten, zal er geen binnen zijn;
·         Het is de ruimte, het niets, die de kamer of de kop functioneel maakt.

Starend in den duisternis van de nacht, besef ik dat het duister enkel een woord is. Een woord dat aangeeft dat er minder licht is. Voor mij is het gevolg hiervan dat iedere situatie onder verdeelt dient te worden in de aanwezigheid van ‘iets’ en het minder aanwezig zijn van datzelfde. Hetgeen niet hetzelfde is als totale absentie van het gewilde.

Dit leidde tot de vraag hoe hiermee om te gaan? In 2000 schreef ik de woorden: Nu ik geen angst meer ken voor de laatste halte des levens, ervaar ik de vrijheid te leven. Sindsdien ben ik op onderzoek, onderzoek naar helderheid door contrast.

Al doende leer ik, leef ik met contrast en val, pak pen en papier en krabbel weer op. Waarvoor geld dat het mij iedere keer blijft verrassen hoe flexibel ik ben, nadat ik op het punt stond de hoop op te geven. Voor mij is deze flexibele kracht, licht en liefde. De liefde voor mijzelf als persoon is mijn anker in de storm. Mijn liefde voor hen die ik lief heb onze vrijheid zonder voorwaarde.

Vannacht ga ik met liefde in iedere vezel van mijn lichaam de duisternis omarmen en danken voor mijn contrast.

Gerda