Acupuncturist, Coach en Natuurgeneeskundige praktijk, voor mens en dier .

18 juni 2019: Vaarwel dochter van mijn moeder.

Gerda Derksen-Fiege :“De zon staat hoog aan de hemel, zijn koesteringen strelen mijn huid, zijn liefde is mijn zegening.” 

Dankbaar voor het mogen begeleiden van mijn moeder in haar levenseinde traject en het hierbij mogen betrekken van haar dochter. Zodat voor haar het overlijden van haar moeder niet als een onverwachte schok zou aan komen. Dank zeggend voor de waarschuwing van mijn moeder, dat dit gevolgen, voor mij persoonlijk, zou hebben na haar overlijden.

Een vrouw, ieder huwelijk een dochter en een lijst aan gemaakte keuzes. Het afscheid van mijn moeder, de pijn, het verdriet en de ontreddering, het willen voldoen aan haar laatste verzoeken. De mij in haar testament opgedragen taak willen volbrengen, open en in alle eerlijkheid naar de wensen van ma. De keuze van moeders, de ene alle liefde, de ander geen woord. Het wantrouwen, de advocaat, het overdragen aan de notaris en nu inmiddels een aankomende rechtszaak. Voor mij zeggen woorden minder dan daden en is het niet de vraag wanneer wij vallen, maar hoe en met welke keuzes wij weer opstaan.

Het zal mijn uitdaging zijn om het tweede afscheid, van de dochter van mijn moeder, net zo liefdevol te laten verlopen als het afscheid van mijn moeder.

Mijn keuze is helder en inmiddels gemaakt. Na, voor mijn gevoel, jarenlang te zijn gemanipuleerd en gebruikt voor ondersteuning, hulp en het opruimen van andermans rotzooi, vind ik mijzelf nu plotsklaps verwikkeld in een rechtszaak over gegevens die reeds bij een notaris neergelegd zijn. Gegevens waarover ik al een aantal maanden niet meer beschik. Het verzoek tot veroordeling en een dwangsom die niet in verhouding staat met de geringe waarde van de erfenis.

Een nalatenschap die, met vertrouwen in mij, al in april 2018 door mij had kunnen worden afgerond, waarna alles open en eerlijk zou worden besproken en inzichtelijk gemaakt. Een nalatenschap waar nu de kosten van de notaris net aan van betaald kunnen worden.

Zus, in naam mag je een grote zus zijn, helaas heb ik dat nimmer op die manier in je acties naar mij toe ervaren. Door jouw keuzes zal dit ons afscheid zijn. Vanuit mijn hart wens ik je het allerbeste. Geniet maak wat van je leven, leef. Wat gebeurd is, is gedaan. Kijk vooruit.

Ma, jouw verzoek om het contact met je dochter te verbreken, was de enige wens waarvan ik overtuigd was niet aan te willen, kunnen en zullen voldoen. Lieverd, bij deze heb ik ook hieraan voldaan.

Vaarwel het ga je goed.

Gerda